Үйл ажиллагаа

Бид чанартай үйлчилгээг хямд үнээр танд хүргэнэ

Ерөнхий нислэг
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ерөнхий нислэгийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлнэ
Авиахими - Хөдөө аж ахуй, ой модны хортон шавж устгал
Агаараас үр суулгах үйлчилгээ
Агаарын зураг авалт
Агаарын хяналт
Геодезийн тандалт, судалгаа
Магнитометр зураг авалт
Гамма-спектрометри
Нисдэг тэрэг худалдаа

Захиалга өгөх

Та бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл холбогдоно уу

© 2018 Континентал Эйр ХХК.

Search